رازداری سوخو در پروژه جنگنده رادارگریز PAK-FA :

شرکت سوخوی در حال کار بر روی نمونه اولیه از نسل پنجم جنگنده تاکتیکی خط مقدم موسوم به PAK-FA می باشد، اما زمانبندی برنامه آزمایشهای پروازی آن هنوز مشخص نیست.اگرچه قبلا بیان شده بود که این پرنده ممکن است تا سال 2009 به پرواز در آید.( سوخو در سال 2002 برنده طرح وزارت دفاع روسیه PAK FA گردید بدین ترتیب که کمپانی سوخو به عنوان پیمانکار اول و کمپانی MIG و Yak به عنوان پیمانکاران دوم برگزیده شدند.)
به گفته یکی از مقامات ارشد شرکت ، سوخوی در حال ساخت نمونه اولیه پرنده برای شروع آزمایشها است و تمامی بحث های داخلی به نمونه اولیه بستگی دارد.همچنین آینده این طرح به نتایج آزمایشها وابسته است.
با وجود اطلاعات کم ارایه شده راجع به مشخصات برنامه PAK-FA ، مقامات روسی با اعتماد از موفقیت این پرنده سخن می گویند.مقامات روسی تأکید دارند که تا سال 2015 جنگنده نسل پنجم باید تحویل نیروی هوایی روسیه شود.


طرحهای ارایه شده از نسل پنجم جنگنده های سوخوی:

جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 700x321 می باشد.


جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 700x321 می باشد.


جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 700x321 می باشد.


جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 700x321 می باشد.


جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 700x376 می باشد.


جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 700x321 می باشد.


جهت مشاهده در اندازه واقعی اینجا کلیک کنید. اندازه اصلی این عکس 700x321 می باشد.